DMUK

DMUK

Om DMUK-bloggen

Her finder du indkaldelser, referater og slides fra Danmarks Matematikundervisnings-kommission. Nyeste dokument står øverst; ældre dokumenter finder via menuen i højre side.
Læs mere om ICMI & DMUK.

Præsentationerne fra Efterårsmødet 2013

Referater & PræsentationerPosted by Henning Westphael 2014-01-02 07:26:55

Referat fra DMUK mødet efteråret 2013

Mødet blev afholdt på DPU den 211113. Følgende er et kort sammenskriv af diskussionen efter de fem oplæg. Slides fra oplæggene er at finde neden for.

En vigtig del af diskussionen gik på at karakterisere på de problemer vi fra DMUK’s side ser i forhold til udviklingen af dansk matematikundervisning. Her var der flere, der pegede på den manglende koordinering af forskningen og udviklingen af området:

· Ingen ved hvad lærerne (på alle niveauer) har af ønsker til den matematikdidaktiske forskning/udvikling.

· Ingen ved hvad der er foregået af udviklingsarbejder indenfor faget på de forskellige niveauer (for folkeskolens vedkommende er der blevet nedsat en gruppe, der skal undersøge dette).

· Den matematikdidaktiske forskningen i Danmark har meget svært ved at skaffe penge - der er ingen forskningsråd, der ser det som sit område at støtte den matematikdidaktiske forskning.

Der blev foreslået at man opretter et permanent videnscenter for matematikdidaktisk forskning og udvikling, og det blev foreslået at man laver en national undersøgelse af hvad lærerene oplever som vigtige emner at tage op forskningsmæssigt. Der er ressourcer i DMUK (her iblandt Inge Henningsen), der er villige til at hjælpe med arbejdet med at udvikle og gennemføre en undersøgelse af det.

En anden side af problemet er, at alle ved at god matematikundervisning er vigtig på det almene plan, men det synes svært at præcisere det nærmere hvorfor det er vigtigt.

Der blev også peget på den side af den manglende koordinering, at der er ganske få lærere, der indgår i udviklingsarbejder eller samarbejde med forskerne, og at et nationalt videnscenter kunne fremme inddragelsen af flere lærere til gavn for deres egen og deres skoles praksis.

Vigtigheden af at få politikkerne i tale som den bevilgende myndighed blev fra flere sider understreget, og forretningsudvalget blev på den baggrund opfordret til at lave en skrivelse til de relevante politikere.

Referent Henning Westphael


Nedenfor er præsentationerne fra de fem oplægsholdere på efterårets møde: Mogens Niss, Claus Michelsen, Jeppe Skott, Carl Winsløv og Morten Blomhøj.

Mogns Niss:
Claus Michelsen:Jeppe Skott:

Referencer:
Carl Winsløw:
Morten Blomhøj: