DMUK

Præsentationer fra Efterårsmødet 2017Referater & Præsentationer

Posted by Niels Grønbæk 2017-12-07 00:14:33

Niels Grønbæk: Dagens ramme

Henrik Kragh Sørensen: Matematisk dannelse for det 21.århundrede

Mogens Niss: Matematikundervisning, dannelse og kompetence

Bent Lindhardt: Dannelse i folkeskolens matematikundervisningen - hvad og hvorfor
Inge Henningsen: Statistisk dannelse: Også etniske børnehavebørn har krav på retvisende statistik

Mikkel Willum Johansen: Matematisk ansvarlighed

Nils A. Baas, Johan P. Hansen og Ib Madsen: Matematik er en smuk videnskab
Kronik, Politiken 4. juni 2004
Efterårsmødet 2017Indkaldelser

Posted by Niels Grønbæk 2017-12-04 12:26:29Præsentationer fra Forårsmødet 2017Referater & Præsentationer

Posted by Niels Grønbæk 2017-06-14 14:40:25

Niels Grønbæk: Fra intentioner til læreplaner - Matematikkommissionens overvejelser.Bodil Bruun: Matematik Læreplaner & Mindstekrav stx/hf - Gymnasiereform 2017 Maybrit Christensen: Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx.Thomas Kaas: FOLKESKOLENS PRØVER - før, nu og i fremtiden.Carl Winsløw: Opgavedesign som matematikdidaktisk problemfelt.Forårsmødet 2017Indkaldelser

Posted by Niels Grønbæk 2017-06-14 14:24:51

Evaluering og bedømmelse

Læring betyder at blive i stand til at begå sig i nye sammenhænge. At begå sig betyder at kunne honorere krav. Uddannelse er strukturering og formalisering af krav. Kriterier for honorering af krav er en betingelse for, at formalisering og strukturering giver mening. Undervisning betyder at fremme læring. Så vi er altid ”teaching to the test”.

Det kan være indsigtsgivende at undersøge ords oprindelse. Temaet for i dag var oprindeligt formuleret på engelsk: assessment. Asset betød i 1500-tallet ejendomsværdi med henblik på skatteansættelse, så der refereres altså til, hvad noget er værd i en overordnet sammenhæng. Vi har ikke et enkelt dansk ord der dækker den moderne angelsaksiske betydning.

Her er et nogle bud: Evaluering: value betyder værdi, så værdiansættelse. Men hvem ansætter værdien? Bedømmelse, altså domsafsigelse. Overholder det kravene? Screening: ’Screen’ er ’skærm’. På hvilken side af skærmen og hvad skærmes der for/mod? Sortering: ’Sort’ betyder ’slags’ eller ’art’, så der er tale om klassificering. ’Streaming’: Stream er ’strøm’, altså retningsbestemt bevægelse af mange af en slags, dvs. dynamisk sortering. (Streaming er et afgørende princip i (fx) Singapore’s uddannelsestilrettelæggelse).

Dagens tema indbyder om noget til medlemsdebat!

Program:Præsentationer fra Efterårsmødet 2016Referater & Præsentationer

Posted by Niels Grønbæk 2017-06-14 14:13:56

Klaus Fink & Søs Spahn: Matematiske konkurrencer i grundskolen.


Karsten Schmidt: Invitation til danske skoler om deltagelse i Olympiade i statistik og sandsynlighedsregning.

Kirsten Rosenkilde: Georg Mohr-Konkurrencen.Frederik Ravn Klausen: Et elevperspektiv på matematikkonkurrencer.Efterårsmødet 2016Indkaldelser

Posted by Niels Grønbæk 2017-06-14 13:46:22

Matematikkonkurrencer

Matematikkonkurrencer var emnet for en af ICME 13’s Topic Study Groups. Nogle titler fra indlæggene: Are Mathematics Competitions Changing Mathematics? – China Mathematical Olympiad School: A Case Study – Beyond Lǎozǐ: The Goals of Mathematics Instruction – Mathematics Competitions as a Tool for Development of Gifted Students – The Mathematical Olympiad of Central America and The Caribbean: 17 Years Supporting Math Contests in the Region – Mathematics and Engineering in Real Life – Math@Xxi: An Inclusive Competition for Mathematics Enculturation – Mathematics Competition Problem Solving Knowledge and Skills in Pre-Service Mathematics Teacher Education – Age Factor in Performance on a Competition Paper.

Opmærksomheden er stor og med international mangfoldighed. Hvad et det danske syn på betydningen for matematikuddannelse?

Program:Præsentationer fra Forårsmødet 2016Referater & Præsentationer

Posted by Jim Høyer 2016-06-19 18:04:13

Forårsmøde 2016

Matematikundervisning rettet mod særlige behov

Matematikvejledning i praksis

v. Marianne Bie, Rysensteen Gymnasium; Hans Bolvinkel, Nørre Gymnasium


Matematik – Hvor går det galt?

v. Ama El-Nazzal, Høje Tåstrup Gymnasium


Om matematikvejlederuddannelsen til gymnasiet

v. Uffe Thomas Jankvist, DPU, AU


Debatten om elever i vanskeligheder i matematik

v. Bent Lindhardt, lektor UCSJ og formand for DanSMa – Dansk SpecialMatematik

EUD-prøven- for de måske næsten-egnede

v. Mikael Skånstrøm, Lektor VIA og medlem af DanSMa

Vægtmodellen Intervention 1 Vægtmodellen Intervention 2.1

Forårsmødet 2016Indkaldelser

Posted by Jim Høyer 2016-06-19 17:54:06

Matematikundervisning rettet mod særlige behov


Mødet finder sted 10. maj kl. 10–16

Lokale S04, stuen, bygning 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.


Vores to nye medlemsorganisationer, Dansk SpecialMatematik og Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere, har som formål at varetage matematikundervisning for elever med særlige læringsvanskeligheder. På mødet vil repræsentanter fra de to foreninger fortælle os deres respektive positioner i dette vigtige matematematikdidaktiske felt, om formiddagen Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere og om eftermiddagen Dansk SpecialMatematik.

Se programmet (pdf):